свят на възможности
тел. 02-870-76-98 / gsm: 0878 263 469

Курсове компютри

К урсовете по компютърна грамотност (дигитална компетентност) се подразделят на курсове за начална (обща) компютърна грамотност и специализирани курсове. Групите са до 7 човека. За всеки курсист има отделно оборудвано компютърно работно място.

Всеки курсист получава сертификат за завършено квалификационно ниво.

Учебен график...

_retro_pc

Начална компютърна грамотност

Курсовете по начална компютърна грамотност са разделени на 4 модула: MS Windows, MS Word, MS Excel и Интернет. Всеки от модулите е по 10 уч. часа по 45 мин.). При записване за всички модули се прави 20% отстъпка от таксата. Групите са до 7 човека. За всеки курсист има отделно оборудвано компютърно работно място.

Успешно завършилите курсисти получават сертификат за завършените квалификационни модули. Подробни учебни прогами можете да намерите тук. Курсовете са два вида:

  • През седмицата – занятия 4 седмици – понеделник, сряда и петък от 10 – 12.45 ч. (по 3.3 учебни часа). Всеки модул е по една седмица – общо 10 учебни часа.
  • Съботно-неделен курс – занятия 4 седмици – събота и неделя от 10 – 14 ч. (по 5 учебни часа). Всеки модул е по една седмица – общо 10 учебни часа.

За конкретните дати на започване на курсовете можете да се обаждате на тел. 02 871 90 63 или 0878 263 469.

Стандарти

banner-background1 copyПълно съответствие със стандартите за дигитална компетентност на ЕС.

Умения

handdddДигитални умения, приложими във всички сфери на бизнеса.

_dmi-logo_1Ново! Електронен сертификат

След завършване на курса получавате и дигитален сертификат, който можете да включите във вашето CV. Онлайн сертификатът може да бъде видян от всеки потенциален работодател.

web_development

Специализирани курсове

Специализираните курсове по компютърна грамотност за напреднали са разделени на няколко вида според различните области на приложение и видове компетенции.За специализираните курсове се предполага, че курсистите имат основните познания и са овладели базовите умения от курсовете за начинаещи.

Специализираните курсове се провеждат в малки групи – до 3 човека или индивидуално, по съобразена с нуждите на курсиста програма. За конкретните дати на започване на курсовете се обадeте на тел. (02)8707698.

Някои от специализираните курсове, които предлагаме са (по област на приложение):

  • Чертане, проектиране, моделиране, дизайн – AutoCAD
  • Мениджмънт на бази данни – Access
  • Мултимедийни презентации – PowerPoint
  • Разработване и управление на уеб сайтове.
  • Интернет маркетинг, SEO, реклама.