свят на възможности
тел. 02-870-76-98 / gsm: 0878 263 469

Новини

Онлайн обучение – открийте нови възможности

Дистанционно онлайн обучение. Платформа за онлайн курсове. Допълнителни ресурси за присъствена форма на обучение – упражнения, тестове, аудио, видео материали. Безплатна регистрация за всички настоящи курсисти. График на предстоящите курсове. Преди регистрация в онлайн платформата трябва да се направи входящ онлайн тест за определяне на нивото. Към онлайн платформата.

row1_b1

Безплатно обучение с ваучери по програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

Безплатно обучение с ваучери по програмата “Аз мога повече” на Агенцията по заетостта. Доставчик на обучения по КК2 (ключова компетентност) – общуване на чужди езици (езикови курсове) и КК4 – дигитална компетентност (компютърни курсове). Условия за записване, текущи обучения – прочетете повече.

jaune