свят на възможности
тел. 02-870-76-98 / gsm: 0878 263 469

Privacy Policy

Политика за поверителност

във връзка с обработването на лични данни

Гарантирането на правото на защита на личните данни е основен ангажимент на СОЛИД-К, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо законодателство на РБългария. Един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността. Изготвили сме този документ, с който искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения при обработваме личните Ви данни или измененията в законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и затова Ви приканваме периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

СОЛИД-К е българско юридическо лице със седалище: СОФИЯ