свят на възможности
тел. 02-870-76-98 / gsm: 0878 263 469

Posts Tagged ‘английски онлайн’

Онлайн обучение – открийте нови възможности

Дистанционно онлайн обучение. Платформа за онлайн курсове. Допълнителни ресурси за присъствена форма на обучение – упражнения, тестове, аудио, видео материали. Безплатна регистрация за всички настоящи курсисти. График на предстоящите курсове. Преди регистрация в онлайн платформата трябва да се направи входящ онлайн тест за определяне на нивото. Към онлайн платформата.

row1_b1