свят на възможности
тел. 02-870-76-98 / gsm: 0878 263 469

Визи

usa_flag_3Визови услуги за САЩ

Предлагаме комплексно обслужване при подготовката на всички необходими документи на кандидатите за основните видове неимигрантски и имигрантски визи за САЩ
Визи за временно пребиваване с цел бизнес/туризъм/лично посещение/мед. лечение (B1/B2)
Лотария „Зелена карта” – програма за разнообразяване на имигрантския поток (DV)
Годенически визи (K1/K2)
Инвеститорски визи Е-1 и Е-2
Визи за временно пребиваване с цел работа (H, L)
Студентски визи и визи по обменни програми (F, M, J): Студентски визи (F, M)
Имигрантски визи въз основа на работата
Имигрантски визи въз основа на семейството
*Списъкът не е изчерпателен. Свържете се с нас относно специфични видове визи.

imagesCA0SQJCJВизови услуги за Канада

Предлагаме комплексно обслужване при подготовката на всички необходими документи на кандидатите за основните видове неимигрантски и имигрантски визи за Канада.
Електронно разрешително за пътуване (ЕТА)
Супер виза (за бащи, майки, баби и дядовци)
Работни визи (разрешителни за работа)
Студентски визи (разрешителни за обучение)
Официална програма за имиграция – визи за постоянно пребиваване (въпросник)
Имигрантски визи въз основа на семейни връзки в Канада
*Списъкът не е изчерпателен. Свържете се с нас относно специфични видове визи.